024 – 622 1225 info@arts-elektro.nl

NEN inspectie 3140 en 1010

Arts Elektro is een professionele elektrotechnische installateur. Dat blijkt niet alleen uit de door ons gerealiseerde projecten en ons uitgebreide dienstenpakket, maar ook uit het gegeven dat we bevoegd zijn NEN inspecties te mogen uitvoeren. Dit zijn de NEN inspectie 3140 en en NEN inspectie 1010.

NEN 1010: opleveringsinspectie woningen en bedrijfspanden

De norm NEN 1010 is van belang bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Elektrische installaties dienen namelijk aan deze norm te voldoen. Een dergelijke installatie mag pas opgeleverd worden aan de opdrachtgever wanneer aan de NEN 1010 norm is voldaan.

NEN 3140: periodieke NEN inspectie bedrijfspanden

Als de installatie is goedgekeurd geldt er voor bedrijven de plicht de installatie periodiek te laten controleren. Dit is een onderdeel van de ARBO wet en deze periodieke inspectie heet de NEN 3140 norm. Het doel is dus dat de werkgever een elektrotechnische installatie heeft die in goede staat verkeert en geen bedreiging vormt voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Deze NEN 3140 inspectie is ook vaak verplicht bij een brandverzekering. Dat is dus geen overbodige luxe, omdat een verzekeraar op basis van de voorwaarden bij het nalaten van een dergelijke inspectie over kan gaan tot het niet of ten dele uitkeren van een vergoeding bij brandschade.

Zowel de opleveringsinspectie als de periodieke inspectie bestaan uit twee delen: een visuele controle en metingen. Wij maken gebruik van voorgeschreven testapparaten en een warmtebeeldcamera.

Visuele controle NEN 1010 en NEN 3140

 • Installatieschema’s en –tekeningen aanwezig en actueel?
 • Zijn alle installatiedelen duidelijk herkenbaar?
 • Aanwezige beschadigingen traceren en vaststellen of deze geen gevaar vormen.
 • Voldoet schakelmaterieel aan de normen?
 • Zij schakelkasten goed toegankelijk en is de ruimte om deze (daarmee) vrij?
 • Verbindingen aardleidingen in orde en veilig?
 • Aanwezigheid beveiligingstoestellen en juist ingesteld?
 • Veiligheidsketens in orde?

Metingen NEN 1010 en NEN 3140

 • Isolatieweerstand installatie meting.
 • Scheiding van stroomketens meten en controleren.
 • Aanspreekstroom/aanspreektijd aardlekschakelaars
 • Circuitimpedantie stroomketen meten.controleren.
 • Overstroombeveiliging check op juiste werking.
 • Weerstand beschermingsleidingen meten.
 • Beveiliging thermische overbelasting controleren.
 • Aardverspreidingsweerstand aardelektrode meten.
 • Werking veiligheidsketens meten.
 • Deugdelijkheid verbindingen meten.
 • Lees meer over deze inspecties op de site van Euronorm.

Inspectie elektrisch gereedschap

Volgens de ARBO-wet is een werkgever verplicht om zijn medewerkers met deugdelijke elektrisch gereedschap te laten werken. In de NEN 3140 is de elektrische veiligheid van machines en gereedschap geregeld.

Wij kunnen al uw elektrische gereedschap en machines keuren volgens deze norm. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en een inspectie door meting en beproeving. U ontvangt hiervan een rapportage en het gereedschap wordt voorzien van een keuringssticker.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met ons, of door ons te mailen via info@arts-elektro.nl of door te bellen: 024 – 622 1225.